Monday, February 18, 2008

มิใช่กลัวแพ้ ... เพียงไม่อยากแพ้

เล่นตามกติกาก็เป็น
ทำตามคสั่งก็ได้
ลอกเลียนแบบลายเส้น
ลีลาอ่อนช้อยแบบคลาสสิค

ฯลฯ

แต่ทำได้ไม่ตลอด
เพราะทำได้ไม่เก่ง
ไม่งดงามเหมือนที่กำหนด
หรือกติกาตั้งไว้

จึงหันไปทำอย่างอื่น
ที่ไม่มีใครทำ ...
เหมือนหม้อแต่ไม่ใช่
เหมือนไหแต่ไม่เชิง
เหมือนสวยแต่สวยอีกแบบ

ที่จริง ... ฉันก็ทำตามกติตา
ตามคำสั่ง คำแนะนำ ความคาดหวัง
ไม่เป็นไปตามนั้น
แต่เป็นแบบของฉัน
ยอดเยี่ยมแบบของฉัน

ที่ฉันไม่แข่งขันตามกติกา
มิใช่ว่ากลัวแพ้
เพราะฉันไม่เคยกลัวแพ้ ...
เพียงแค่ไม่อยากแพ้
เท่านั้นเอง

No comments: