Friday, January 4, 2008

ว่าด้วย "ค" ควายเข้านา

"ค" ควายเข้านานำมาใช้เป็นอักษรย่อของคณะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีนัยในเรื่องที่มี "อำนาจ" หรือ "อิทธิพล" อยู่หลายคำ เช่น คตส ครป คมช ครม คตง ...
โดยเป้าหมาย คณะบุคคลเหล่านั้นน่าจะใช้ "อำนาจ" หรือ "อิทธิพล" ไปในทิศทางเพื่อเกื้อกูลต่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวม แต่ในทางปฏิบัติไม่แน่ใจว่าจะเอื้อประโยฃน์ต่อใคร ซ้ำดีซ้ำร้ายกลายเป็นคำย่อของคณะบุคคลที่กอบโกยจนพุงกางซะละมากกว่า

อันที่จริง "ค" ควายเป็นสัตว์ที่มนุษย์ฝึกฝนขึ้นมาใช้แรงงาน มีลักษณะแข็งแรง อดทน ... ทำงานหนักเพื่อ "คน" มาหลายร้อยพันปี แต่คน(ไทย) จำนวนหนึ่งกลับนำคำว่า "ควาย" มาใช้เปรียบเปรยในความหมายว่า "โง่" ... คนพวกนี้มันโง่ยังกับควาย!

เนรคุณสิ้นดี!

ขอบคุณ -คตส คมช และ "ค" อื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทำให้อย่างน้อย "ค" ควายยังพอมีความหมายไปในทางที่มี "อำนาจ" บ้าง รวมทั้งขอบคุณ "ปืน ค" ที่ทำให้เราได้ค่า "หค" หลายสิบล้าน

1 comment:

Phayao Waleeprakhon said...

ก เอ๋ย กไก่