Monday, January 14, 2008

หญ้าริมทาง

เกิดจนตายก็อยู่ริมข้างทาง
คนเรียกขานว่าเป็นหญ้าริมทาง
เป็นหรือตายก็อยู่ริมข้างทาง
ไม่เคยมีใครรดน้ำพรวนดิน

ยามฝนพรำก็งอกงามสวยดี
มีมากเกิดเขาก็ถางทิ้งไป
ยามแล้งแห้งถูกรุมสุมไฟ
คือความเป็นไปของหญ้าริมทาง

1 comment:

Somsri Jansom said...

อันว่าหญ้าริมทางไซร้ ความเป็นไปใครจะสน
ถูกถางทิ้งหรือสุมไฟช่างปะไร-ไม่เกี่ยวตน
มีบางคน-ฉลาดกว่า-เก็บมาใส่ทำนอง
สบายจัง ได้ตังค์แล้ว