Monday, January 28, 2008

คนผีคน

คนติดถิ่น ผีก็ติดถิ่น
คนหนองบัวไม่เคยโดนผีนิวยอร์คหลอก
ผีอลาสกาไม่เดินทางไปปักกิ่ง
คนเบงกาลอก็ไม่อยากจากบ้าน
ถึงแม้จากก็ยังคิดถึง
และอุทานเป็นภาษาบังกาลอ
เมื่อพบสิ่งที่เหลือเชื่อ

ดนดีผีดี คนดื้อผีดื้อ คนสวยผีสวย
หลายคนยังกกับผี หลายผียังกับคน
โลกออกจะปน-ปนกัน
จนฉันงง-งงว่าตัวเองเป็นคน
หรือเป็นผี!

No comments: