Friday, January 4, 2008

มันเป็น ... เช่นนั้นเอง

เพื่อนเอย ...
ดวงตะวันมันจะลับ มันจะดับ มันจะตก
มันจะห้อยหัวหก หรือมันจะตกไปทางไหน
อย่ามัวแต่นั่งทอดถอน อย่ามันแต่นอนปวดใจ
โลกจะเป็นเช่นไรมันก็เป็น ... เช่นนั้นเอง

คนมีงานก็ทำงาน ... คนตกงานก้หางาน!

1 comment:

Anonymous said...

แต่เป็นไฉน..ตอนนี้กลับอยากตกงาน..