Thursday, January 17, 2008

หลักบัญชีเบื้องต้น

ผมเข้าใจว่าการทำบัญชีบริษัท พูดกันอย่างถึงที่สุด ก็คงไม่ต่างจากบัญชีส่วนบุคคล คือ

คิด รายรับ ลบด้วย รายจ่าย เหลือเท่าไหร่นับเป็น กำไร/ขาดทุน

รายจ่าย – ในที่นี้นับรวมรายจ่ายทั้งหมดที่เป็นจริง (และไม่จริง) รวมทั้งภาษี สิ่งที่สำคัญในหมวด “รายจ่าย” นี้มีรายการที่ยังไม่จ่ายจริงรวมอยู่ด้วย เรียกง่าย ๆ ว่า “กันเอาไว้” เพื่อจุดประสงค์บางประการหรือหลายประการ เช่น เผื่อจ่ายโบนัสให้กับพนักงาน ให้ของขวัญปีใหม่กับพวกข้าราชการที่ “มีพระคุณ” เป็นต้น

สำหรับแผนก SP ของเราปีนี้
มี รายรับ ลบ รายจ่าย แล้ว
เหลือเป็นกำไรสุทธิราว ๆ 100 ล้านบาท ... เงินส่วนนี้พวก“เจ้าของบริษัท”รับไป
ส่วนที่ “กันเอาไว้” (คงมีจำนวนมากพอประมาณทีเดียว) ... ยังไม่มีการใช้จ่าย

ได้ข่าวว่าพวก “เจ้าของบริษัท” กำลังยื้อว่าเงินส่วนที่ “กันเอาไว้” ให้ชับบ์ฯ นำไปจ่ายเป็นโบนัสได้แค่ “เพียงเล็กน้อย” ... จริงเท็จยังไม่เป็นที่ยืนยัน
เพราะ “คนเหล่านี้” ยังไม่เคยทำอะไรเป็นลายลักอักษรในเรื่องนี้

และดังนั้น จนขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะได้โบนัสกัน ... เมื่อใด และ คนละกี่บาท!

(บทเรียนสำหรับพนักงานของบริษัทข้ามชาติ ... ถ้าใครยังไม่ประสบ ขอให้คาดการณ์ได้เลยว่าสักวันหนึ่งจะต้องเจอ!)
16 มค 2551

No comments: