Monday, January 14, 2008

ต้องวางแผน

ก่อนจะทำต้องคิดให้ดี
มีวิธีจะทำอะไร
ก่อนจะทำสิ่งไหน-ไหน
ต้องวางแผนก่อน

(เจเจ –ลูกชายแต่งตอนอายุ 3 ขวบ เลียนทำนอง “โดราเอมอน” บรรทัดสุดท้ายคุณพ่อจอมวางแผนเป้นคนเติมให้)

No comments: